εθνικά  

  • Landes
    upvotedownvote
  • national
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... εκδώσει εθνικό αναμνηστικό κέρμα, η Κύπρος. Το Λουξεμβούργο, η Φινλανδία, ο Άγιος Μαρίνος και το Βατικανό, είναι οι μόνες χώρες που έχουν εκδώσει εθνικά αναμνηστικά ...

... στους Βαλκανικούς πολέμους. Επίσης, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και στον Εθνικό Διχασμό συντασσόμενος με την παράταξη των βασιλοφρόνων αντιβενιζελικών και ...

... του Ιησού. Για τον λόγο αυτό πήρε το όνομα "Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν" και των εθνικών, εκείνων δηλαδή που δεν ανήκουν στον λαό και στη θρησκεία των Εβραίων. ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ethnika

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15