δοσάς  

  •     Kaufmann, der seine Waren in Raten verkauft, von Haus zu Haus gehend

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dosas, thosas


Synonyme:

δοσατζής


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ δοσάς δοσάδες
Genitiv δοσά δοσάδων
Akkusativ δοσά δοσάδες
Vokativ δοσά δοσάδες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15