δοσάς  

  • Kaufmann, der seine Waren in Raten verkauft, von Haus zu Haus gehend

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ποικίλει από ένα άτομο σε ένα άλλο, η "θανατηφόρα δόση" αντιπροσωπεύει μια δόση (που συνήθως καταγράφεται ως δόση ανά χιλιόγραμμο βάρους του ατόμου) στην οποία ...

... Στην τοξικολογία, η μέση θανατηφόρος δόση (median lethal dose), LD50 (συντόμευση για lethal dose, 50%), LC50 (θανατηφόρος συγκέντρωση (lethal concentration) ...

... υπερρηνικού καλίου, KReO4, διαπιστώθηκε μέση θανατηφόρα δόση, LD50, 2800 mg/kg μετά από επτά ημέρες. Η δόση αυτή είναι πάρα πολύ μικρή αν συγκριθεί με το μαγειρικό ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dosas, thosas


Synonyme:

δοσατζής


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ δοσάς δοσάδες
Genitiv δοσά δοσάδων
Akkusativ δοσά δοσάδες
Vokativ δοσά δοσάδες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15