δολερός -ή -ό  

  • arglistig
    upvotedownvote
  • hinterlistig
    upvotedownvote
  • Zwerg
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... populi romani (την καλή πίστη του ρωμαϊκού λαού), οι Ρωμαίοι δυσφημούσαν τον δολερό χαρακτήρα των εχθρών τους, Καρχηδονίων, στα πλαίσια μιας μακροχρόνιας υποτίμησης ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

doleros -i -o, tholeros -i -o, doleros -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15