διλημματικός -ή -ό  

  • zwickmühlenartig
  • im Dilemma steckend

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dilimmatikos -i -o, thilimmatikos -i -o, dilhmmatikos -h -o


Synonyme:

ψευδοδιλημματικός

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15