διακαής -ής -ές  

  • brennend
    upvotedownvote
  • feurig
    upvotedownvote
  • glühender
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... σήκω ψηλά! Ας χτίσουμε το έθνος. Να σε υπηρετήσουμε ενωμένοι είναι ο πιο διακαής πόθος στις καρδιές μας. Ας φωνάξουμε δυνατά το σύνθημά μας τίποτα δεν μπορεί ...

... Φεβρουάριο του 1944 και εκλέχτηκε Πρόεδρος της οργάνωσης το 1947. Ήταν διακαής αντικομμουνιστής και υποστηρικτής της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων ...

... εξέδωσε η Γερμανική Κυβέρνηση το 1938, , η άρνηση αυτή οφειλόταν στο ότι η διακαής του επιθυμία ήταν η εκπαίδευση της νέας γενιάς, πράγμα που τον ενδιέφερε ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diakais -is -es, thiakais -is -es, diakahs -hs -es

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15