διάφοροι -ες -α  

  • mehr
    upvotedownvote
  • mehrere
    upvotedownvote
  • verschiedene
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... καθώς και άλλες γλώσσες της Διασποράς. Παρά τη μεγάλη χρονική απόσταση, οι διαφορές μεταξύ Αρχαίας και Νέας Εβραϊκής είναι πολύ λιγότερες από αντίστοιχες μεταξύ ...

... παίζουν κάποιο μικρό ή μεγάλο ρόλο ως ηθοποιοί. Οι διάφοροι σκηνοθέτες μπορούν να υιοθετήσουν διάφορες προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο δουλειάς τους. Μερικές ...

... διάρκεια της ιστορίας οι γυναίκες έχουν αναλάβει και τους έχουν αποδοθεί διάφοροι ρόλοι στην κοινωνία. Το σύμβολο του πλανήτη Αφροδίτη είναι το αναγνωρισμένο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diafori -es -a, thiafori -es -a, diaforoi -es -a


Deutsche Synonyme zu: διάφοροι -ες -α

vielmehr eher lieber mehr mit höherer Wahrscheinlichkeit weitere zusätzliche mindestens zwei mehr als einer zwei oder mehr nicht alleine mehrere nicht nur einer einige ein paar manche nicht wenige schon ein paar schon so einige eine gewisse Zahl (von) eine Reihe von etliche diese und jene eine Anzahl von diverse ausgewählte unterschiedliche verschiedene verschiedenartige vielfältige verschiedenerlei

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15