διάφοροι -ες -α  

  • mehr
  • mehrere
  • verschiedene

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... καθώς και άλλες γλώσσες της Διασποράς. Παρά τη μεγάλη χρονική απόσταση, οι διαφορές μεταξύ Αρχαίας και Νέας Εβραϊκής είναι πολύ λιγότερες από αντίστοιχες μεταξύ ...

... παίζουν κάποιο μικρό ή μεγάλο ρόλο ως ηθοποιοί. Οι διάφοροι σκηνοθέτες μπορούν να υιοθετήσουν διάφορες προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο δουλειάς τους. Μερικές ...

... Ένωσης Κρατών, τα δύο μέρη της ακολουθούσαν διαφορετική πολιτική και οι διάφοροι οργανισμοί του κράτους ήταν χωρισμένοι, έτσι ώστε άλλοι βρίσκονταν στο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diafori -es -a, thiafori -es -a, diaforoi -es -a

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15