δημητριακός -ή -ό  

  • Getreide-
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... εκείνη οι δύο Συμπολιτείες Αιτωλική και Αχαϊκή βρίσκονταν σε πόλεμο (Δημητριακός πόλεμος) με την Μακεδονία. Ύστερα από την συμμαχία του Κοινού των Ηπειρωτών ...

... Σπάρτης που ενισχύονταν από το βασίλειο των Πτολεμαίων της Αιγύπτου. Δημητριακός πόλεμος (239-238 π.Χ.): Πόλεμος ανάμεσα στον νέο Βασιλιά της Μακεδονίας ...

... της μακεδονικής δύναμης, αλλά είχαν στραφεί εναντίον της Μακεδονίας (Δημητριακός πόλεμος) επιδιώκοντας να μειώσουν ακόμη περισσότερο την ισχύ της. Οι ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dimitriakos -i -o, thimitriakos -i -o, dhmhtriakos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15