δεν  

  •    nicht

Beispielsätze

Σας είπα ήδη ότι δεν είναι εδώ.

Τα αγγλικά δεν είναι εύκολα, αλλά είναι ενδιαφέροντα.

Κανείς δεν με καταλαβαίνει.

Quelle: Sprachprofi, Sprachprofi, Sprachprofi


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

den, then

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15