δεκτός  

  • Annahme
    upvotedownvote
  • dektos
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... προωθήσει τα αιτήματά του για την ανταμοιβή των υπηρεσιών του. Εκεί έγινε δεκτός με ιδιαίτερη θέρμη. Στο λόγο που εκφώνησε ενώπιον των Ρωμαίων πατρικίων ...

... εξηγήσει όλα τα φαινόμενα στη βάση φυσικοχημικών διεργασιών. Το 1876 έγινε δεκτός στο Ινστιτούτο Φυσιολογίας του Μπρύκε στο πανεπιστήμιο, όπου εργάστηκε κατέχοντας ...

... όσο και για αναθερμάνει τις σχέσεις της Συγκλήτου με την Πέργαμο. Έγινε δεκτός με αφύσικα πολλές τιμές και παρόλο που είχε πράγματι συνάψει καλές φιλίες ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dektos, thektos

Ähnliche Worte

δεκτός -ή -ό

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15