δείξος  

  •    ποίξος / ποίσος και δείξος: abwertende Charakterisierung einer Person

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diksos, thiksos, deiksos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15