δανειστικός -ή -ό  

  • Leih-
  • Darlehen

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... εγκαταβιώνει νέα αδελφότητα Η εκκλησία της Παναγίας στη θέση «Βαθύρεμα» Η Δανειστική Βιβλιοθήκη, σε παραδοσιακό κτήριο, δωρεάς του Τάκη Καρδαρά Το Πολιτιστικό ...

... στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το Λαογραφικό Μουσείο Πλαταριάς και η Δανειστική Βιβλιοθήκη Πλαταριάς, τα οποία λειτουργούν υπό την εποπτεία του Πολιτιστικού ...

... αντικατέστησαν τα μέσα και ανώτερα κατηχητικά, σχολή βυζαντινής μουσικής, δανειστική βιβλιοθήκη, καθώς και θρησκευτική υπηρεσία στρατού. Επίσης υπό ιδία επίβλεψη ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

danistikos -i -o, thanistikos -i -o, daneistikos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15