δέων -ουσα -ον  

  • deon
    upvotedownvote
  • gebührend
    upvotedownvote
  • was
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Στο Ισραήλ αποτελεί την de facto γλώσσα του κράτους και των ανθρώπων, είναι δε η μία από τις δύο επίσημες γλώσσες (μαζί με την Αραβική) και ομιλείται από ...

... Αυτός, ο Μάρκος Αντώνιος και ο Μάρκος Αιμίλιος Λέπιδος σχημάτισαν τη Δεύτερη Τριανδρία για να νικήσουν τους δολοφόνους του Καίσαρα. Μετά τη νίκη τους ...

... Ταρσεύς" (Πράξ. 21:39), "γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ (Ιερουσαλήμ) παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατὰ ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

deon -usa -on, theon -usa -on, dewn -oysa -on

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15