γλυφότητα  

  •    der Grad an Salzgeschmack
  •    salzstärke

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

glifotita, rlifotita, glyfothta

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15