γλυφός -ή -ό  

  • leicht salzig

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... προέρχεται από τα πηγάδια της περιοχής, που το νερό τους είναι υφάλμυρο, δηλαδή γλυφό. Κύριο λήμμα: Αιξωνή Στη Γλυφάδα, μόνο σε επτά θέσεις αποκαλύφθηκαν ...

... Κοινότητα Βαθυκοίλου -- το Βαθύκοιλο [ 194 ] Τοπική Κοινότητα Γλύφας [ 673 ] η Γλύφα [ 612 ] τα Δρυμάρια [ 2 ] το Λιμάνι Βαθυκοίλου [ 25 ] το Παγώνι ...

... εκπρόσωπους του ανθρώπινου γένους, έναν από το κάθε φύλο, μαζί με διάφορους γλύφους που παρέχουν πληροφορίες περί της προέλευσης του διαστημικού σκάφους. Η ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

glifos -i -o, rlifos -i -o, glyfos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15