ασφάλιση  

  • Sicherung
    upvotedownvote
  • Versicherung
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

asfalisi, asfalish


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ασφάλιση ασφαλίσεις
Genitiv ασφάλισης
& ασφαλίσεως
ασφαλίσεων
Akkusativ ασφάλιση ασφαλίσεις
Vokativ ασφάλιση ασφαλίσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15