αστικός -ή -ό  

  • Stadt-
    upvotedownvote
  • städtisch
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... δειγματοληπτική έρευνα που έγινε δύο ημέρες μετά για να εξακριβωθούν σφάλματα. Ο αστικός πληθυσμός αντιπροσωπεύει το 43,3% του συνολικού πληθυσμού, ενώ ο ημιαστικός ...

... απογραφή κατά την οποία ο αστικός πληθυσμός ξεπερνά τον αγροτικό. Συγκεκριμένα, το 53,2% του πληθυσμού κατοικεί σε αστικές περιοχές, ενώ το 11,6% και ...

... Σύμφωνα με τη τοπική αυτοδιοίκηση της Σλοβενίας, μια πόλη είναι ένας μεγάλος αστικός οικισμός με περισσότερους από 3.000 κατοίκους και διαφέρει από άλλους πληθυσμούς ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

astikos -i -o, astikos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15