ασελγής -ής -ές  

  • Elend
    upvotedownvote
  • lasziv
    upvotedownvote
  • unzüchtig
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... κατηγορούμενος απειλούνταν και με τη θανατική ποινή. Ο όρος "εταίρηση" σήμαινε "ασελγής βίος". "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.25ος, σελ.33 ...

... από τη κατοχή του θύματος, ή σε περίπτωση αποπλάνησης, αν συνέβη ομοίως ασελγής πράξη, ή η ηλικία κατά το χρόνο τέλεσης προσδιορίζει ασφαλώς αυτό το αδίκημα ...

... απατηλή επίτευξη συνουσίας), ενώ σε άλλα εγκλήματα αποτελεί ισοδύναμο των ασελγών πράξεων (π.χ. στο βιασμό). Φυτράκης Ευτ., σε: Ν.Παρασκευόπουλο/Ε.Φυτράκη ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aselgis -is -es, aseljis -is -es, aselghs -hs -es

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15