αρχαίο  

  • alt
  • antik

Beispielsätze

Ο Αχιλλέας ήταν αρχαίος ελληνικός ήρωας.

Η δημοκρατία είναι μια ιδέα, η οποία προέρχεται από τους αρχαίους Έλληνες.

Ο Αριστοτέλης, ένας από τους αρχαίους φιλόσοφους που άσκησαν μεγάλη επιρροή, είναι ο πρωιμότερος φυσικός ιστορικός του οποίου το έργο διατηρήθηκε λεπτομερώς.

Quelle: ellasevia, mululatv, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

archeo, arxaio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15