απότομο  

  • plötzlich
    upvotedownvote
  • unverblümt
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ενώ ανθούσαν οι τέχνες και το εμπόριο. Εντούτοις, η επέκταση αυτή έλαβε απότομο τέλος μετά τη Μάχη του Μαντζικέρτ, το 1071. Με τον τρόπο αυτό η αυτοκρατορία ...

... χρυσό στη λιθόσφαιρα. Όταν είναι σε στερεή μορφή και καμφθεί ή τεντωθεί απότομα παράγει ένα χαρακτηριστικό τρίξιμο. Διατηρείται υγρό σε ένα μεγάλο εύρος ...

... Έκρηξη είναι η απότομη μεταβολή (κατά κύριο λόγο αύξηση) του όγκου που καταλαμβάνει η ύλη στον χώρο που συνεπάγεται απότομη απελευθέρωση ενέργειας και ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apotomo


Deutsche Synonyme zu: απότομο

mit einem Mal über Nacht urplötzlich mit einem Schlag unvermittelt übergangslos ohne Übergang ohne Überleitung abrupt schlagartig unversehens auf einmal jäh jählings plötzlich und unerwartet miteins (lit.) plötzlich offenherzig geradeheraus offen freimütig direkt frei heraus frei unverblümt gradheraus rundheraus nicht geschönt ungeschminkt ungeschönt unverdünnt nackt unverhüllt schonungslos unverhohlen unumwunden unbeschönigt in aller Offenheit schlankweg (jemandem etwas) ins Gesicht (sagen) ohne Hemmung frank und frei (frei) von der Leber weg (so) wie (jemandem) der Schnabel gewachsen ist frei zum Munde heraus (ironisch altertümelnd) einfach drauflos auf gut Deutsch (gesagt)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15