απόσπαση  

 • Abordnung
  upvotedownvote
 • Abtrennung
  upvotedownvote
 • Abwerbung
  upvotedownvote
 • Versetzung
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Μεθυλενοκυκολοπροπένιο Δικυκλοβουτένιο-1 Δικυκλοβουτένιο-Δ1,3 1. Με απόσπαση δύο μορίων υδραλογόνου από 4,4-διαλοβουτένιο-1, με χρήση υδροξειδίου του ...

... χειροτονηθεί αντικανονικώς από τον αυτοανακηρυχθέντα «Πατριάρχη» Βουλγαρίας την απόσπαση της Αρχιεπισκοπής Πεκίου από τη Μητρόπολη Αχρίδος την αποδοχή της κοινωνίας ...

... κοινότητα συρρικνώθηκε το 1926 με την απόσπαση της κοινότητας Νέας Μάκρης και στη συνέχεια το 1929 με την απόσπαση της κοινότητας Σταμάτας. Το 1989 η κοινότητα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apospasi, apospash


Deutsche Synonyme zu: απόσπαση

Abordnung Delegation Kommission Komitee Lösung Auftrennung Ablösung Abtrennung Absonderung Vereinsamung Abkapselung Vereinzelung Isolation Separierung Isolierung Separation Trennung Segregation Abgliederung Abscheidung Ausfällung (chem.) Abgeschlossenheit Versetzung Aufsteigen Promotion Vorrücken

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15