απουσία  

  • Abwesenheit
    upvotedownvote
  • Fehlen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Εν τη απουσία σου, τηλεφώσε κάποιος κύριος Βέστ.

Μετά από απουσία δέκα μηνών επέστρεψε σπίτι.

Quelle: glavkos, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apusia, apoysia


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ απουσία απουσίες
Genitiv απουσίας απουσιών
Akkusativ απουσία απουσίες
Vokativ απουσία απουσίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15