απομνημονευματικός -ή -ό  

  •    jmd. der mit Erinnerungen zu tun hat / Erinnerungen präsentiert / Erinnerung pflegt

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apomnimonevmatikos -i -o, apomnhmoneymatikos -h -o


Synonyme:

απομνημονευματογραφικός

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15