ανύπαντρη  

  • ledig
    upvotedownvote
  • unverheiratet
    upvotedownvote

Beispielsätze

Είμαι μια ανύπαντρη μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Είμαι ανύπαντρη.

Quelle: enteka, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anipantri, anypantrh


Deutsche Synonyme zu: ανύπαντρη

ehelos unverheiratet partnerlos nicht liiert alleinstehend ledig Single ohne Partner (lebend) allein lebend solo (noch) zu haben allein ohne feste Bindung nicht verpartnert unbeweibt (veraltet od. scherzhaft) unbemannt (noch) frei ungebunden ohne Mann ohne Partner ohne Partnerin ohne Frau unverehelicht unvermählt sitzen geblieben hat keinen abgekriegt

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15