ανεμομάζωμα  

  •    illegal erworbenes Geld

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anemomazoma, anemomazwma


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ανεμομάζωμα ανεμομαζώματα
Genitiv ανεμομαζώματος ανεμομαζωμάτων
Akkusativ ανεμομάζωμα ανεμομαζώματα
Vokativ ανεμομάζωμα ανεμομαζώματα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15