αν και  

  • obwohl
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αυτή ήταν και έξηπνη και όμορφη.

Από τη πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι δεν ήταν και πολύ ομιλητικός άνθρωπος.

Τα παραμύθια ξεκινούν συνήθως με τη φράση "μια φορά κι έναν καιρό..." και τελειώνουν με το "...κι έζησαν αυτοί καλά, κι εμείς καλύτερα".

Quelle: ellasevia, enteka, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

an ke, an kai


Deutsche Synonyme zu: αν και

bei alledem bei alldem obgleich obwohl dennoch während wiewohl obschon wenngleich obzwar wennschon auch wenn trotzdem gleichwohl doch durchaus sehr wohl schon allerdings (nun) wirklich bei aller Liebe (aber) bei allem Verständnis zwar (...) jedoch jedoch bei allem, was recht ist zugegeben ich muss (schon) sagen (etwas) in allen Ehren bei allem (gebührenden) Respekt dein Wort in Gottes Ohr (aber) (Ihr Wort) in Ehren (aber) man muss (ganz) einfach sehen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15