ακούμπα  

  • berühren
    upvotedownvote
  • stoßen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ενός λακτίσματος από το σημείο πέναλτι καθώς κινείται εμπρός και πριν ακουμπήσει κάποιον παίκτη ή το δοκάρι ή το τέρμα, το λάκτισμα επαναλαμβάνεται. Αν ...

... πουλί, με τα δυο του πόδια να ακουμπούν στα δυο δεξιά τεταρτημόρια του θυρεού των όπλων. Το πουλί και το ελάφι ακουμπούν σε δυο όρθια ζαχαροκάλαμα, με ...

... των σκελών προσαρμόζεται στην επιθυμητή ακτίνα σχεδίασης. Ο σχεδιαστής ακουμπάει την αιχμή του διαβήτη πάνω στην επιφάνεια στην οποία θέλει να χαράξει ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

akuba, akoympa

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15