αδελφός -ή -ό  

  • Bruder

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... απεβίωσε το απόγευμα μετά την ενθρόνισή του. Ο Ιωάννης ο Ορφανοτρόφος, αδελφός του Μιχαήλ του Παφλαγόνα, και οι αντίπαλοι του Αλεξίου επιδίωξαν αμέσως ...

... Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από το 886 έως το 893. Ήταν αδελφός του αυτοκράτορα Λέοντος Στ΄ του Σοφού και γιος της Ευδοκίας Ιγγερίνης και ...

... αυτοκρατορίας. Καταγόταν από αριστοκρατική γενιά. Ήταν γιος του Δομετίου και αδελφός του Πρόβου, επίσης επισκόπων Βυζαντίου. Ο πατέρας του δε, ήταν αδερφός ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

adelfos -i -o, athelfos -i -o, adelfos -h -o


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αδελφός αδελφοί
Genitiv αδελφού αδελφών
Akkusativ αδελφό αδελφούς
Vokativ αδελφέ αδελφοί
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15