αγχίνους -ους  

  • scharfsinnig
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Σπηλιάδης στα απομνημονεύματά του τον περιγράφει ως εξής: "Ήτο ανδρείος, αγχίνους και καθ’ όλα Έλλην". Στο Αρχείο Αγωνιστών του 21 έχει καταγραφεί με Α.Μ ...

... στη Βιέννη το 1790. Ο πλήρης τίτλος είναι:"Φυσικής απάνθισμα δια τους αγχίνους και φιλομαθείς Έλληνας εκ της Γερμανικής και Γαλλικής διαλέκτου ερρανισθέν ...

... φυσικής και της γεωγραφίας. Το έργο του Ρήγα Φυσικής απάνθισμα διά τους αγχίνους και φιλομαθείς Έλληνας έχει διάχυτες τις επιδράσεις του Μοισιόδακα.Οι χαρτογραφικές ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

agchinus -us, archinus -us, agxinoys -oys

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15