αίνεσις  

  • Loben
  • Preisen

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Δανιήλ (περιλαμβανομένων της "Προσευχής του Αζαρία" και "Των Τριών Παίδων Αίνεσις") (*) (ως προς τις προσθήκες) Βηλ και Δράκων (*) "Δευτεροκανονικά ή ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

enesis, ainesis

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15