ίδιος -α -ο  

  • derselbe
  • selbst
  • sich selbst
  • selber

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Το MusicBrainz είναι ένα έργο που έχει ως στόχο να δημιουργήσει μία ανοικτού περιεχόμενου μουσική βάση δεδομένων. Παρόμοια με το εγχείρημα freedb, ιδρύθηκε ...

... H British Broadcasting Corporation (ελληνικά: Βρετανική Εταιρεία Μεταδόσεων) που σχεδόν πάντα αποκαλείται (το) BBC (Μπι Μπι Σι) είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ...

... Η Πόλη είναι ένας μεγάλος και μόνιμος οικισμός με πολλά σπίτια, κατοίκους και διάφορες διοικητικές, οικονομικές ή άλλες υπηρεσίες. Οι πόλεις έχουν γενικά ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

idios -a -o, ithios -a -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15