έντομο  

  • Insekt
    upvotedownvote
  • Insekten
    upvotedownvote

Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ έντομο έντομα
Genitiv εντόμου εντόμων
Akkusativ έντομο έντομα
Vokativ έντομο έντομα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15