έμπορος  

  • Kaufmann
  • Händler

Beispielsätze

Ο έμπορος φαίνεται να είναι ειλικρινές άτομο.

Quelle: _anna


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

eboros, emporos


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ έμπορος έμποροι
Genitiv εμπόρου
& έμπορου
εμπόρων
& έμπορων
Akkusativ έμπορο εμπόρους
& έμπορους
Vokativ έμπορε έμποροι
και εμπόροι στην ονοματική και
Vokativ του πληθυντικού
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15