άβαθνος -η -ο  

 • bodenlos
  upvotedownvote
 • sehr tief
  upvotedownvote
 • unergründlich
  upvotedownvote
 • von großer oder unermesslicher Tiefe
  upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

avathnos -i -o, abathnos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15